KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

Genom att hålla föreläsningar och kurser inom området psykisk ohälsa och behandling för människor som själva är drabbade av någon form av psykisk ohälsa såväl som för människor, företag och andra organisationer som vill hjälpa andra sprider vi kunskap och förmedlar konkreta verktyg för förändring. 

Vi håller kontinuerligt föreläsningar och kurser i Beroende- och anhörig-/medberoendeproblematik (t ex ”anhörigveckor” utifrån vårt föreläsnings- och behandlingsmaterial Medberoende och tillfrisknande), Sorgbearbetning, Mental Health First Aid (MHFA) ≈ Första hjälpen till psykisk hälsa samt Suicidprevention, men hjälper Dig även gärna med behovsanpassade utbildningar för klienter, anhöriga och/eller behandlingspersonal.

Uppdragsutbildningar för behandlingspersonal

Först när medarbetare är trygga i sin kompetens och professionella roll kan de göra skillnad. Och hög kvalitet ger hög beläggning som ger ett stabilt företag. Att lyssna på, uppmuntra, vidareutbilda och på andra sätt måna om Dina medarbetare bör därför vara en självklarhet. När vi tillhandahåller uppdragsutbildningar för behandlingspersonal utgår vi från Dina förutsättningar och de mål Du vill uppnå, paketerar en lösning som uppfyller de unika behov som just Din verksamhet har och förlägger den företagsanpassade utbildningen där det passar Dig bäst. Om gruppen är lagom stor finns utrymme för diskussioner och grupparbeten plus att utbildningen kan individanpassas utifrån deltagarnas olika erfarenheter och förutsättningar. 

Att kunna överföra kunskap till praktik är en förutsättning för att behandlingsinsatser av god kvalitet ska kunna levereras. Pedagogiken på Psykopedagogik handlar därför till stor del om att enkelt omsätta teorier i praktiken. En utbildning hos oss är inte bara en utbildning, utan som deltagare får Du ett helt koncept som stärker Dig i rollen som behandlare.

Vi utbildar Dig som är ny i branschen och Dig som har erfarenhet av behandling och redan befinner Dig i yrkeslivet men vill nå högre. Bland de som går våra utbildningar för att hjälpa andra finns verksamma på behandlingshem eller inom öppenvård, familjehemsförmedlare, familjehem, skola, socialtjänst, diakoner, coacher, kuratorer, behandlingspedagoger och -assistenter, alkohol- och drog-/beroendeterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, annan sjukvårdspersonal, chefer på olika nivåer och andra som utifrån egen erfarenhet vill hjälpa andra. 

Om Du hittar en föreläsning eller kurs Du tror skulle vara till nytta för Dig och/eller Din verksamhet är Du varmt välkommen att höra av Dig för att boka tid och plats! Om Du är intresserad av en företagsanpassad utbildning är Du varmt välkommen med Din förfrågan eller så fyller Du i formuläret nedan så kontaktar vi Dig för att prata igenom Dina behov och därefter lämna en offert.

Vi erbjuder

Nedan kan du läsa om vilka färdiga föreläsningar och kurser vi erbjuder i ”standardformat”.

Om Du hittar en föreläsning eller kurs Du tror skulle vara till nytta för Dig och/eller Din verksamhet är Du varmt välkommen att höra av Dig för att boka tid och plats!

Om Du är intresserad av en företagsanpassad utbildning är Du varmt välkommen med Din förfrågan eller så fyller Du i formuläret nedan så kontaktar vi Dig för att prata igenom Dina behov och därefter lämna en offert.