TERAPI

Lider du eller är anhörig till någon som lider av någon form av psykisk ohälsa? Vill du bryta tanke- eller beteendemönster som begränsar Dig? Önskar Du göra en förändring i Ditt liv? 

Vi människor har många tankar om oss själva och vår omgivning och vi beter oss inte alltid på sätt som för oss i rätt riktning. Genom mer kunskap om oss själva och träning kan vi förstå varför situationer och mönster uppstår och vidmakthålls samt förändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar oss i vardagen, hitta mer konstruktiva sätt att handskas med svårigheter och uppnå högre livskvalitet.

Ibland kan problem kännas för svåra att bära ensam och vi kan behöva ta hjälp av någon opartisk utomstående som i en trygg miljö kan lyssna och ge vägledning. 

Hos mig kan Du gå i terapi, arbeta med Din personliga utveckling och/eller få coachning. Jag tar emot Dig som just nu möter svårigheter i livet, bara vill prata igenom en livssituation eller ha stöd att göra en förändring. Jag finns här för att lyssna till Din historia och stötta Dig genom den förändring Du vill göra. Tillsammans utforskar vi Din livssituation och det som hindrar eller skapar ett lidande för Dig och därefter anpassar vi uppdraget efter Dina problemområden, behov, mål och förutsättningar.  

Exempel på problem Du kan komma till mig med är beroende- eller anhörigproblematik, motivationsproblem, nedstämdhet, depression, panikångest, social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), specifika fobier, trauman, tvångssyndrom, personlighetsstörning, oro, osäkerhet, stress, sömnproblem, smärtproblem, utmattning, sorg eller annan kris, relationsproblem, kommunikationssvårigheter, konflikter, svårigheter att kontrollera känslor och impulser, arbetsrelaterade problem, prestationsångest, kontrollbehov, sviktande självkänsla eller självförtroende, ätstörningar, självskadebeteenden och självmedicinering med shopping, träning, mat, sex, läkemedel, alkohol och andra droger, sex, tv-serier eller spel mot dåligt mående och/eller tristess. 

Egentligen jobbar jag med alla som vill jobba med sig själva! 

Genom terapi med evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av mindfulness, motiverande samtal/intervju (MI/MET) samt schematerapi hjälper jag klienter (individer, par, familjer och andra grupper) att kartlägga, förstå och bryta tanke- och beteendemönster och livssammanhang som begränsar och frustrerar eller kränker klientens känslomässiga behov med målsättningar som att uppnå ökad självkännedom, utveckla en känslomässig grundtrygghet och självständighet. Med det sistnämnda menas att klienten har ett empatiskt och bekräftande förhållningssätt till sig själv och andra, kan etablera nära hållbara relationer och uppnå andra livsmål, har tilltro till sina förmågor, nyfiket utforskar omvärlden och känner meningsfullhet i tillvaron. I par- och familjeterapi kan det handla om att lösa konflikter, återskapa trygghet och tillit till varandra.

Hur går det till?

Du kontaktar mig för att boka en tid för ett första s k bedömningssamtal. Där får Du berätta om Dig själv och om vad Du önskar hjälp med. Jag förklarar hur terapi kan gå till och vi diskuterar vilken typ av terapi som är lämpligast för Dig. Detta första möte är kostnadsfritt. Empati, tillit, närvaro, värme, lyhördhet, engagemang, pedagogik, flexibilitet, respekt och professionalism är viktiga ledord för mig i mötet med Dig. Det är centralt att Du känner att Du har tillit till, känner förtroende för och lyhördhet och värme från mig, att vi tror att vi kan få ett gott samarbete. Vårt gemensamma arbete ska ju skänka Dig läkning på djupet. 

Innan själva behandlingen inleds görs sedan en analys för att identifiera Dina problem, s k konceptualisering. Med denna som grund kommer vi överens om syfte och mål med behandlingen samt om de metoder vi ska använda oss av i samtalen. Våra verktyg är de evidensbaserade metoder jag arbetar med, mitt terapeutiska kunnande och den relation vi skapar tillsammans. 

Oftast jobbar vi med KBT ”här och nu” men för att förstå vissa tanke- och beteendemönster, hur dessa har uppstått och varför de vidmakthålls kan vi behöva kika bakåt i tiden och då är schematerapi ett utmärkt komplement. I schematerapi knyts tidigare händelser och livserfarenheter ihop med upplevelser i nutid. Man kan säga att vi skapar en känslomässig brygga mellan dåtid och nutid som hjälper oss att bättre förstå och hantera situationer där Du exempelvis bli arg, känner Dig sårbar eller tom. 

Det är Dina problemområden, behov, mål och förutsättningar som avgör innehållet i terapin. Du som klient är expert på Dig själv och Din livssituation och jag som terapeut är expert på KBT, schematerapi och andra metoder för hur man kan förändra sitt mående och sin situation. När vi är överens om innehållet i terapin ses vi kontinuerligt så många gånger det behövs. Mellan träffarna arbetar Du med hemuppgifter på egen hand.

Kvalitetssäkring

Jag har handledning av legitimerad psykoterapeut och jobbar självklart under sekretess. Med hjälp av skattningar mäter vi Dina framsteg. Vi stämmer regelbundet av om terapin är hjälpsam eller om vi behöver ändra på något i arbetssättet och självklart kan Du avbryta terapin om Du önskar.

När och var?

Jag kan erbjuda både dag- och kvällstider på vardagar och helgdagar i en lokal i Hofors beläget i västra Gästrikland (om inget annat bestäms gemensamt – jag befinner mig exempelvis ofta i Stockholm på diverse uppdrag så har även möjlighet att ses där). Behandling sker vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka.

Vad kostar det?

För privatpersoner såväl som för par- och familjer är det första bedömningssamtalet kostnadsfritt. Därefter är kostnaden 800 kr inkl moms per session om 60 minuter för enskilda klienter. Kostnaden för par och familjer är 1 000 kr inkl moms per session om 90 minuter. Priset för företag är 800 kronor exkl moms per session om 60 minuters individualterapi och 1 000 kronor exkl moms per session om 90 minuters par- eller familjeterapi.

Terapi är en investering i Dig själv. Det är alla värda. 

Vi erbjuder

Nedan hittar Du mer information om de terapiformer jag kan erbjuda.

Läs mer om min kompetens och erfarenhet.

Maila, smsa eller ring mig, 073 - 987 62 50, om Du har frågor eller har bestämt Dig för att det är dags!

Jag återkopplar till Dig inom 24 timmar. Varmt välkommen!