MATERIAL FÖR UPPFÖLJNING OCH KARTLÄGGNING

Strukturerade intervjuer, skattningar, checklistor, andra screeninginstrument samt tolkningsmallar.

För att våra kunder enkelt ska hitta relevanta sätt att kartlägga klienters behov av behandling samt senare mäta resultatet av behandlingen bjuder vi Dig som köper föreläsnings- och behandlingsmaterial av oss på strukturerade intervjuer, skattningar, checklistor, andra screeninginstrument samt tolkningsmallar som vi har samlat.

Här finns totalt 75 instrument för att följa upp ADHD och autismspektrumstörningar, anknytningsproblematik, bipolaritet, depression, funktionshinder, hälsa (övrigt), impulskontrollstörningar och förhalningsproblem, sjukdomsinsiktsproblem, KASAM, metakognitioner, motivation, personlighet/coping, PTSD, spelberoende, substansberoende, suicidalitet, sömnstörningar, tvångssyndrom, utmattning, våldsrisk, ångestsyndrom samt ätstörningar.