MEDBEROENDE OCH TILLFRISKNANDE

Inom psykopedagogiken ses familjen som en resurs som kan ha stor påverkan på klientens mående och fungerande. Detta material passar utmärkt om Du vill anordna så kallade ”anhörigveckor” eller liknande föreläsningar/kurser för att hjälpa närstående till personer med beroendeproblematik. Materialet riktar sig alltså till anhöriga och andra medberoende, men indirekt kan det även hjälpa deras närstående som lider av beroendetillstånd. För att kursdeltagarna bättre ska förstå sina närstående med beroendeproblematik ges kunskap även om beroende, men stor vikt läggs vid att kursdeltagarna ska kunna öka sitt välmående och komma närmare sina mål. Oavsett vad den beroende väljer att göra med sitt liv har de möjligheten att förändra sina liv och de är värda att leva ett gott liv!

Forskning visar dessutom att den beroendes möjligheter att bli stabilt nykter och drogfri ökar när närstående får kunskap och stöd och engageras i behandlingsinsatser. En risk är annars att de närstående skyddar den beroende från konsekvenserna av alkoholen och/eller drogerna, vilket gör att det tar längre tid för honom/henne att erfara de negativa konsekvenserna av missbruket. När närstående inte längre städar upp konsekvenserna blir problemen mer uppenbara och ibland är det just det som behövs för att den beroende ska komma till insikt om att han/hon behöver göra en förändring.

Övergripande syften med materialet är därmed att deltagarna ska förstå hur beroendesjukdomen påverkar familjen, få förståelse för hur det kan vara att växa upp i ett dysfunktionellt familjesystem, få en beskrivning av hur detta kan påverka deras liv idag, förstå hur beroende och/eller medberoende kan utvecklas som ett resultat av att vara ett s k ”vuxet barn”.

Övergripande mål är att deltagarna ska kunna se hur de själva har påverkats av närståendes missbruk respektive hur eventuellt eget missbruk har påverkat anhöriga, få bättre kunskap om sig själva och hur de har påverkats känslo- och beteendemässigt av vuxet barn-problematiken samt få förståelse för hur barndomen i dysfunktionella familjesystem präglar karaktärsdragen som vuxen.

Materialet omfattar betydligt fler syften och mål än så, men av utrymmesskäl får Du kika i innehållsförteckningen för att se mer om vad materialet innehåller. Totalt uppgår föreläsningarna och de tillhörande arbetsuppgifterna till 961 Powerpointbilder som bygger på 57 böcker och andra relevanta referenser inom ämnesområdet.

Priset för detta föreläsnings- och behandlingsmaterial är 10 000 kronor exklusive moms.