HÄLSA, STRESS, ÅTERHÄMTNING OCH MINDFULNESS

I detta föreläsnings- och behandlingsmaterial redogörs för vad stress är, riskerna med och vad som händer i kroppen vid stress, vilka orsakerna till stress är samt vilka varningssignaler och symtom man bör uppmärksamma. Därefter följer övningar som kan hjälpa klienter att ta reda på om de behöver göra en förändring gällande stress samt hur de kan hantera stress konstruktivt.

Den s k stress-sårbarhets- och skyddsmodellen förklaras och därefter följer en redogörelse för begreppet återhämtning samt en mängd konkreta tips och råd kring avslappning och återhämtning. Även begreppet buddhism berörs och mindfulness introduceras på ett lättbegripligt sätt och här finns gott om förslag till meditationsträning som alla klarar av att genomföra och kan ha glädje av.

Materialet fungerar lika bra i gruppterapi som i enskilda samtal med klient.

Totalt uppgår miniföreläsningarna och de tillhörande övningarna till 125 Powerpointbilder som bygger på tio böcker och relevanta referenser inom respektive ämnesområde.

Priset för detta föreläsnings- och behandlingsmaterial är 5 000 kronor exklusive moms.